Konsulentydelser

Er du total- eller hovedentreprenør og vil styrke tilbudsteamet på de installationstunge entrepriser tilbyder jeg, at være teknisk konsulent på opgaven. Her vil jeg være tovholder på de tekniske fag og varetage dialogen med de udvalgte underentreprenører og sikre, at tilbud fra underentreprenører er valide og opfylder tilbudskravene.

Som konsulent deltager jeg aktivt i planlagte møder og holder kontakten på tværs af faggrænser og indbudte underentreprenører. Alt sammen med reference til kunden.

Styrk kompetencen på teknikken, det optimerer vinderchancerne.