VVS Kalkulation

Nettokalkulationer udføres i Calwin kalkulationsprogram, der med korrekt opmåling giver en skarp kostpris der optimerer dine vinderchancer.
Er der mulighed for besigtigelse deltager jeg også gerne her, da eksisterende forhold er vigtige at kende.
Kalkulationer fremsendes i elektronisk udgave, hvor bruttokalkulation herefter kan færdigbearbejdes af kunden. Arbejder du ikke selv med Calwin fremsendes kalkulation som PDF-udskrift , eller vi kan i fællesskab udarbejde den færdige bruttokalkulation, til den ønskede salgspris.

Kalkulationer ledsages altid af et følgebrev således at du som kunde hurtigt kan sætte dig ind i kalkulationen og nøgletal. Dermed spares tid og ressourcer på gennemlæsning af det komplette udbud.
Hos CalTek udføres alle kalkulationer af samme person fra start til slut, med en logisk og ensartet opbygning i henhold til udbud.